Mozaik Branka Miljuša

Ovaj mozaik je delo umetnika Branka Miljuša koje je realizovano na terazijskom zidu iznad podzemnog prolaza u svrhu uređenja grada Beograda prilikom organizacije IX samita Pokreta nesvrstanih, održanog od 4. do 7. septembra 1989. godine. Iz izvora nije sasvim jasno ko je darodavac poklona, ali je poznat njegov autor, kao i anegdota o ubacivanju motiva Lufthanzine ptice u celokupnu kompoziciju (vidi link ). Zanimljivost predstavlja i ekranizacija ovog mozaika u filmu Novembarski čovek iz 2014. godine. Ova jugoslovenska poklon-galerija kojoj je ovaj mozaik pridružen imala je za cilj da predstavi solidarnost jugoslovenskih opština i regiona i da bude potvrda prijateljstva i zajedništva. Darovi koji su ukrasili glavni grad su, kako beleži tadašnja štampa, svaki na svoj način predstavljali sredinu odakle dolaze, u nadi da će glavni grad i ubuduće predstavljati „Jugoslaviju u malom”. Kako tadašnja štampa ističe time je „svetu pružen dokaz da unutrašnje svađe i neslaganja, na žalost najčešće svojstvena vrhovnim rukovodstvima, nisu deo svakodnevice radnog čoveka i građanina, kao i to da ukupna snaga zemlje, zalog njenog jedinstva i oopstanka jeste uzajamnost radnih ljudi i građana tako nesebično pokazana ovom prilikom.”

U trenutku formiranja ove mape, 2021. godine, ovaj je rad i dalje izložen na istom mestu, na Terazijama i u prilično je dobrom i očuvanom stanju, ali bez ikakvog znaka na otvorenom ili opisa na spomen-ploči koja bi svedočila o njegovoj relaciji sa Pokretom nesvrstanih i statusu „dalekog” ili „sekundarnog” spomenika nesvrstanosti...

Zbrka takvog jugoslovenskog stanja vidljiva je i na osnovu ove akcije uređenja Beograda koja je imala nameru da bude izraz podrške, solidarnosti i prijateljstva. Iz Zagreba je došao predlog da se na Tašmajdanu postavi replika vrela Manduševac sa Trga Republike u Zagrebu i spomenika Matoš na klupi, ali je, kako ondašnja Politika beleži, Gradsko izvršno veće saopštilo da se ne zna ko je predlog dao, niti da ima novca za to, te se od toga odustalo. Ova jugoslovenska poklon-galerija iz 1989. godine ostala je prikraćena za umetničko delo iz Slovenije, koje je trebalo da bude rekonstrukcija fasadne skulpture Sima Igumanov sa siročićima poznatog majstora Lojzea Dolinara, međutim, nakon traganja po čitavoj zemlji, odlivak ovog dela nije mogao biti pronađen, zbog čega je odlučeno da se ne postavlja ništa drugo. Ta skulptura je vraćena upravo 2021. godine...

U spomeničkom kontekstu, ovaj mozaik mapiramo i (pre)poznajemo kao dodatnu podršku jugoslovenskoj solidarnosti i akciji ukrašavanja grada Beograda u ime dočeka delegacija nesvrstanih u jednom posve napetom i nesigurnom trenutku 1989. godine.

Život obeležja ispričala: Ana Knežević