Avenija Lenjin (Luanda, Angola)

Vladimir Lenjin (1870-1924) bio je ruski revolucionar, državnik, filozof i publicista; predvodnik Oktobarske revolucije 1917. u Rusiji; osnivač prve Komunističke partije i Kominterne; utemeljivač Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike i Sovjetskog Saveza. Za vreme njegove vlasti Ruska Imperija je raspuštena i zamenjena Sovjetskim Savezom, jednopartijskom socijalističkom državom; industrija i druge privredne grane su nacionalizovane i uvedene su široke društvene reforme. Njegovi teorijski doprinosi marksističkoj misli su poznati kao lenjinizam, koji se zajedno sa marksističkom ekonomskom teorijom naziva marksizam-lenjinizam.

Život obeležja ispričala: Ana Knežević