Mural Vladimira Veličkovića

Ovaj mural je delo umetnika Vladimira Veličkovića koje je u okviru akcije stalne konferencije gradova i opština Jugoslavije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda ostvareno na zidu Kapetan Mišinog zdanja, na Platou Filozofskog fakulteta u svrhu uređenja grada Beograda prilikom organizacije IX samita Pokreta nesvrstanih, održanog od 4. do 7. septembra 1989. godine. Ova jugoslovenska poklon-galerija imala je za cilj da predstavi solidarnost jugoslovenskih opština i regiona i da bude potvrda prijateljstva i zajedništva. Darovi koji su ukrasili glavni grad su, kako beleži tadašnja štampa, svaki na svoj način predstavljali sredinu odakle dolaze, u nadi da će glavni grad i ubuduće predstavljati „Jugoslaviju u malom”. Kako tadašnja štampa ističe time je „svetu pružen dokaz da unutrašnje svađe i neslaganja, na žalost najčešće svojstvena vrhovnim rukovodstvima, nisu deo svakodnevice radnog čoveka i građanina, kao i to da ukupna snaga zemlje, zalog njenog jedinstva i oopstanka jeste uzajamnost radnih ljudi i građana tako nesebično pokazana ovom prilikom.”


Mural je poklon samog autora, Vladimira Veličkovića koji je odlučio da svoj rad pokloni gradu Beogradu za navedenu priliku i da time doprinese stvaranju ove jugoslovenske poklon-galerijie. Mural koji već generacijama studenata i studentkinja Filozofskog fakulteta obeležava pogled sa svih spratova fakultetske zgrade, ali i vreme provedeno na čuvenom Platou, danas je u tek relativno originalnom stanju, s obzirom na to da je na njegovim donjim zonama više puta intervenisano.


U trenutku formiranja ove mape, 2021. godine, ovaj je rad i dalje izložen na istom mestu, na Platou, ali bez potpisa, znaka na otvorenom koji bi objasnio poreklo murala ili opisa na spomen-ploči koja bi svedočila o njegovoj relaciji sa Pokretom nesvrstanih i statusu „dalekog” ili „sekundarnog” spomenika nesvrstanosti. Neretko je on i pomni pratilac brojnih događaja, okupljanja, angažovanih akcija i protesta koji po običaju počinju na samom Platou...


U spomeničkom kontekstu, ovaj rad mapiramo i (pre)poznajemo kao izraz jugoslovenske solidarnosti i akcije ukrašavanja grada Beograda u ime dočeka delegacija nesvrstanih u jednom posve napetom i nesigurnom trenutku 1989. godine. Zbrka takvog jugoslovenskog stanja vidljiva je i na osnovu ove akcije uređenja Beograda koja je imala nameru da bude izraz podrške, solidarnosti i prijateljstva. Iz Zagreba je došao predlog da se na Tašmajdanu postavi replika vrela Manduševac sa Trga Republike u Zagrebu i spomenika Matoš na klupi, ali je, kako ondašnja Politika beleži, Gradsko izvršno veće saopštilo da se ne zna ko je predlog dao, niti da ima novca za to, te se od toga odustalo. Ova jugoslovenska poklon-galerija iz 1989. godine ostala je prikraćena za umetničko delo iz Slovenije, koje je trebalo da bude rekonstrukcija fasadne skulpture Sima Igumanov sa siročićima poznatog majstora Lojzea Dolinara, međutim, nakon traganja po čitavoj zemlji, odlivak ovog dela nije mogao biti pronađen, zbog čega je odlučeno da se ne postavlja ništa drugo. Ta skulptura je vraćena upravo 2021. godine: https://beogradskonasledje.rs/aktuelnosti/skulptura-sima-igumanov-sa-sirocicima-ponovo-krasi-igumanovu-palatu-na-terazijama?_rstr_nocache=rstr65060ed9b81df4ab

Preporučujemo link na kome možete pronaći više o istraživanju Istorijat oslikavanja murala u Beogradu:

https://www.udruzenjekurs.org/aktivnosti/istorijat-oslikavanja-murala-u-beogradu/ Život obeležja ispričala: Ana Knežević

galerija