Muzej Jugoslavije

Muzej Jugoslavije, kao muzej sa bogatom i dimaničnom istorijom vidljivom već u samom pregledu naziva ove institucije, jeste otvorena institucija koja savremenom interpretacijom prošlosti podstiče različite aktere da aktivno sagledavaju sadašnjost. Kroz svoje programe i aktivnosti Muzej Jugoslavije podstiče društveno pamćenje i kulturu sećanja vezanu za razvoj jugoslovenske ideje, od nastanka države Jugoslavije kao kraljevine, do njenog nestanka početkom devedesetih godina dvadesetog veka.


Muzejski kompleks danas čini nekoliko objekata, među kojima se nalazi i Muzej 25. maj, jedan od retkih primera total dizajna u istoriji jugoslovenske arhitekture, koji je projektovao Mihailo Mika Janković, arhitekta čije ime od 2017. nosi i ulica u kojoj se Muzej nalazi.


Pored toga što se u fondu ovog muzeja, nastalog spajanjem Memorijalnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije, nalaze brojni pokloni koje su predstavnici nesvrstanih zemalja darivali predsedniku SFRJ, Muzej Jugoslavije je 2011. godine obeležio pedeset godina od Prve konferencije Pokreta nesvrstanih izložbom „Nesvrstani – od Beograda do Beograda”, a 2016. godine 55. godišnjicu organizacijom konferencije „Nesvrstani muzej”. Kao i Muzej afričke umetnosti, ali i Arhiv Jugoslavije i druge institucije, i Muzej Jugoslavije je proslavio šezdesetogodišnjicu Beogradske konferencije organizacijom tematske izložbe u Muzeju 25. maj (pronađi više na muzejskom sajtu na listi preporučenih linkova).


U okviru ove mape Muzej Jugoslavije beležimo kao mesto koje zahvaljujući svojoj stalnoj kolekciji, muzejskom fondu i tezaurusu, ali i brojnim događajima, muzejskim akcijama i reakcijama pamti, preispituje i doprinosi očuvanju nesvrstanog nasleđa i nasleđa nesvrstanih. Za Muzej afričke umetnosti, kao nosioca projekta nesvrstani.rs, zanimljivost predstavlja i podatak da je ikonični fasadni mozaik Muzeja 25. maj složen u današnjoj maloj izložbenoj sali MAU, koja je pre izgradnje muzeja bila atelje Boška Karanovića, autora mozaika, ali i Zore Petrović, i inicijalno – Moše Pijade. Fotografiju rada na slaganju samog mozaika iz privatne arhive profesora Branimira Karanovića, kome se ovom prilikom zahvaljujemo, prikazujemo premijerno na ovom sajtu (pogledaj galeriju slika).


Muzej Jugoslavije i Muzej afričke umetnosti mogli bi se nazvati beogradskim muzejima nesvrstanosti koji teže da, primenjujući pristupe savremene muzeologije, ponude nove i drugačije poglede na Pokret nesvrstanih kao kulturološki fenomen. Heritološka mapa nesvrstani.rs u gradu Beogradu beleži ova dva muzeja kao jedina muzejska obeležja nesvrstanosti.


Preporučeni linkovi:


- Sajt Muzeja Jugoslavije (www.muzej-jugoslavije.org)
- Jugoslavija: zašto i kako? - PDF (www.muzej-jugoslavije.org)
- Nesvrstani muzej - konferencija (www.muzej-jugoslavije.org)
- Jugoslovensko kulturno nasleđe: simboli, komemoracija i kontekst kroz slučaj Muzeja istorije Jugoslavije (www.academia.edu) život obeležja ispričala: Ana Knežević

galerija