Projekat nesvrstani.rs pokrenut je u okviru izložbe Nesvrstani svet koja je otvorena 1. septembra 2021. godine u Muzeju afričke umetnosti. Na ovoj heritološkoj mapi obeležena su brojna znamenja koja u obliku muzeja, parka, fontane, sebilja, murala, mozaika, naziva ulice, spomen-ploče ili table, ili pak u formi fotografije događaja, protesta, čina, gesta, efemernog spektakla ili isečka iz kolektivnog sećanja pamte Pokret nesvrstanih i njegovo nasleđe. Reč je o mapiranju nesvrstane baštine i baštine nesvrstanih koja se dala pronaći i donekle svrstati u redove nasleđa Prve (1961) i Devete (1989) konferencije Pokreta nesvrstanih u Beogradu, kao i njihovih derivata, različitih akcija, perioda, spomena, jubileja, obeležja i sličnih znakova pored puta na osnovu kojih danas čitamo (dis)kontinuitete nesvrstanosti u Beogradu. Nesvrstani.rs je u tom smislu izložbeni plug-in, add-on ili ekstenzija nevsrstanog sveta u sajber prostoru, koja ima za cilj da obeleži, pridoda i da iz perspektive arheologije (Beo)grada prikaže još jednu - spomeničku - stranu sveta nesvrstanih. Cilj projekta je da pomenuto mapiranje bude početna tačka za pronalaženje, svrstavanje i beleženje sličnih obeležja širom jugoslovenskog prostora i „Trećeg sveta”. Stoga vas pozivamo da svojim učešćem doprinesete uobličavanju ove mape nesvrstanosti, a detaljne informacije o načinima na koje to možete učiniti pronađite ovde.Koncept mapiranja: Ana Knežević


Web developer: Aleksandar Ristić


Dizajn: 3 Oranges Design


Muzej afričke umetnosti zahvaljuje na podršci, sugestijama, komentarima i ustupljenim materijalima svim koleginicama i kolegama iz Instituta za noviju istoriju Srbije, Istorijskog arhiva grada Beograda, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Arhiva Jugoslavije, Narodne biblioteke Srbije, Muzeja grada Beograda, Muzeja Jugoslavije, Radio-televizije Srbije i Radio Beograda, kao i profesorima Čedomiru Vasiću i Branimiru Karanoviću, umetnici Darinki Pop-Mitić, fotografima Vladi Popoviću, Jeleni Janković i Svetlani Dojčinović.