Obelisk na Trgu Marksa i Engelsa

Moderan, platneni obelisk-toranj, kako se navodi u štampi 1961. godine podignut je kao prigodan i dekorativan element. Jedan od projektanata i rukovodilaca radova bio je arhitekta Branko Bon. Bio je visok 36 metara, a po celoj dužini bila su postavljena rasvetna tela, za šta je upotrebljeno oko 450 neon-cevi. Radovi na postavljanju bili su povereni preduzeću za metalnu konstrukciju „Partizan”, građevinskom preduzeću „Napred”i preduzeću za dekoracije „Forum iz Beograda”. Pred konferenciju, par hiljada građana posmatralo je spektakl svetlećeg obeliska visokog 36 metara. Ovaj obelisk-toranj bio je postavljen na jednakoj udaljenosti od Doma sindikata, u kome je bio smešten Centar za štampu, i Narodne skupštine, u kojoj su se održavale plenarne sednice.

U jednom trenutku, obelisk se zapalio, pa je o tome sprovedena istraga. U vreme održavanja konferencije, taj problem je saniran. Ovo obeležje je, pored toga što je deo markiranja grada i postavljanja „vertikalnih poentiˮ u ime Beogradske konferencije i nesvrstanosti, takođe je deo neonskog i reklamnog osvetljenja grada, koje je sprovedeno upravo pred održavanje ove konferencije 1961. godine. Iza samog obeliska, na Domu sindikata Jugoslavije bilo je postavljeno i šest baklji koje su titrale crvenom bojom, a takođe je bio osvetljen i vodoskok ispred obeliska. Obelisk je uklonjen odmah nakon završetka konferencije.


Obelisk mapiramo u okviru nesvrstani.rs skrećući pažnju na dinamičan život ovog spomenika, pitajući se ujedno o značenju upotrebe same forme obeliska koja je od staroegipatske i rimske umetnosti bila simbol vezan za sunce, odnos boga Ra i faraona, ali i jedan od amblema imperijalnog plena Rimskog carstva. On je takođe i simbol slave, mudrosti, ali i demokratije i večnog trajanja. Može li se govoriti o inverziji, subverziji ili pak standardnoj, istorijskoj glorifikaciji tipičnim simbolima vlasti? Naslućujemo li određeni stil Pokreta nesvrstanih? Da li su privremeni objekti bili namenjeni selidbi, praćenju svih konferencija, u gradovima širom "Trećeg sveta"? Pitanja pred ovim spomenikom sasvim sigurno ima još. Možete nam proslediti svoja na nesvrstani21@gmail.com, a ukoliko imate sećanja, informacije, priče, dokumenta o njegovom uzbudljivom životu, takođe ste pozvani da ih sa nama podelite!

život obeležja ispričala: Ana Knežević

galerija