Obelisk na Trgu Marksa i Engelsa

Moderan, platneni obelisk-toranj, kako se navodi u štampi 1961. godine, podignut je kao prigodan i dekorativan element. Jedan od projektanata i rukovodilaca radova bio je arhitekta Branko Bon. Bio je visok 36 metara, a po celoj dužini bila su postavljena rasvetna tela, za šta je upotrebljeno oko 450 neon-cevi. Radovi na postavljanju bili su povereni preduzeću za metalnu konstrukciju „Partizan”, građevinskom preduzeću „Napred” i preduzeću za dekoracije „Forum iz Beograda”. Pred konferenciju, par hiljada građana posmatralo je spektakl svetlećeg obeliska visokog 36 metara. Ovaj obelisk-toranj bio je postavljen na jednakoj udaljenosti od Doma sindikata, u kome je bio smešten Centar za štampu, i Narodne skupštine, u kojoj su se održavale plenarne sednice.


U jednom trenutku, obelisk se zapalio, pa je o tome sprovedena istraga. U vreme održavanja konferencije, taj problem je saniran. Ovo obeležje je, pored toga što je deo markiranja grada i postavljanja „vertikalnih poentiˮ u ime Beogradske konferencije i nesvrstanosti, takođe je deo neonskog i reklamnog osvetljenja grada, koje je sprovedeno upravo pred održavanje ove konferencije 1961. godine. Iza samog obeliska, na Domu sindikata Jugoslavije bilo je postavljeno i šest baklji koje su titrale crvenom bojom, a takođe je bio osvetljen i vodoskok ispred obeliska. Obelisk je uklonjen odmah nakon završetka konferencije.


Obelisk mapiramo u okviru nesvrstani.rs skrećući pažnju na dinamičan život ovog spomenika, pitajući se ujedno o značenju upotrebe same forme obeliska koja je od staroegipatske i rimske umetnosti bila simbol vezan za sunce, odnos boga Ra i faraona, ali i jedan od amblema imperijalnog plena Rimskog carstva. On je takođe i simbol slave, mudrosti, ali i demokratije i večnog trajanja. Može li se govoriti o inverziji, subverziji ili pak standardnoj, istorijskoj glorifikaciji tipičnim simbolima vlasti? Naslućujemo li određeni stil Pokreta nesvrstanih? Da li su privremeni objekti bili namenjeni selidbi, praćenju svih konferencija, u gradovima širom "Trećeg sveta"? Pitanja pred ovim spomenikom sasvim sigurno ima još. Možete nam proslediti svoja na nesvrstani21@gmail.com, a ukoliko imate sećanja, informacije, priče, dokumenta o njegovom uzbudljivom životu, takođe ste pozvani da ih sa nama podelite!

život obeležja ispričala: Ana Knežević

galerija