SKC mural

Akcijom iz 2005. godine pod nazivom O Solidarnosti obeležen je nestali mural, stvoren u okviru manifestacije Nedelja Latinske Amerike 7-15. novembra 1977. godine. Ova međunarodna manifestacija imala je za cilj da skrene pažnju na antikolonijalnu borbu, ali i na političku emancipaciju nerazvijenih zemalja kroz solidarnost i udruživanje među kojima je Pokret nesvrstanih samo jedan od primera. Otud i sam slogan murala „Za jedinstvo i solidarnost jugoslovenskih naroda sa narodima Latinske Amerike". U izveštaju Studentskog kulturnog centra stoji:


„Brigada čileanskih muralista „Salvador Aljende" napravila je murale na spoljnoj ogradi Studentskog kulturnog centra u ulici Generala Ždanova i Klubu studenata tehnike, kao i panele u Studentskom kulturnom centru. U saradnji sa studentima Fakulteta političkih nauka Eduardo Sanfurgo-Čile napravio je mural u Klubu studenata političkih nauka.”


Ove dve muralističke brigade, ona iz 1977. godine koju su činili članovi Socijalističke partije Čilea u egzilu (jedna radnica, profesor španskog, muzičar i socijalna radnica), studenti Fakulteta političkih nauka i studenti Akademije umetnosti, kao i ona iz 2005.godine - jedna umetnica uz pomoć kolega sa Fakulteta likovnih umetnosti - jesu dve refleksije vremena, i priča o mogućnostima solidarnog delovanja.

U Beogradu postoji i ulica koja nosi ime Salvadora Aljendea .

galerija