Slavoluk na Mostaru

Pripreme Beograda za organizaciju Prve konferencije Pokreta nesvrstanih i svečani doček delegacija zemalja učesnica bile su veoma intenzivne. U gradu je podignuto nekoliko „vertikalnih poenti” privremenog karaktera, među kojima se nalazi i obelisk kod Brankovog mosta, i danas postavljen u Parku nesvrstanih zemalja. Na Topčiderskoj zvezdi, postavljen je triangl „mir-nezavisnost-ravnopravnost”, dok se slavoluk, ili, kako se u tadašnjoj štampi navodi - portal - vezuje za Mostar i lokaciju kod novog Savskog mosta. Slavoluk visok 15 metara sa amblemom Beogradske konferencije bio je postavljen na kružnom toku kod današnje Mostarske petlje, ispod parka Tri ključa i kafane Veliki Mostar, a nakon završetka Beogradske konferencije slavoluk je uklonjen.

Ovo obeležje je deo markiranja grada i postavljanja „vertikalnih poentiˮ u ime Beogradske konferencije i nesvrstanosti. Sećanja beleže da je ovaj portal postavljen na ulazu u Vojvode Putnika u vreme trajanja konferencije sav bio u prirodnom cveću, koje je menjano svakoga dana tokom trajanja konferencije. Jarboli za zastavama i ovakva obeležja nesvrstanosti bila su postavljena na ulicama i putevima kojima su se tokom Beogradske konferencije kretale delegacije zemalja učesnica.


Slavoluk ili portal mapiramo u okviru nesvrstani.rs skrećući pažnju na dinamičan život ovog spomenika, pitajući se ujedno o značenju upotrebe same forme slavoluka kao poznatog oblika starorimske trijumfalne kapije. Može li se govoriti o inverziji, subverziji ili pak standardnoj, istorijskoj glorifikaciji tipičnim simbolima vlasti? Naslućujemo li određeni stil Pokreta nesvrstanih? Da li su privremeni objekti bili namenjeni selidbi, praćenju svih konferencija, u gradovima širom Trećeg sveta? Pitanja pred ovim spomenikom sasvim sigurno ima još. Možete nam proslediti svoja na nesvrstani21@gmail.com, a ukoliko imate sećanja, informacije, priče, dokumenta o njegovom uzbudljivom životu, takođe ste pozvani da ih sa nama podelite!Preporučeni link:

Mostar (www.kulturklammer.org) Život obeležja ispričala: Ana Knežević