Triangl „mir-nezavisnost-ravnopravnost”

Pripreme Beograda za organizaciju Prve konferencije Pokreta nesvrstanih i svečani doček delegacija zemalja učesnica bile su veoma intenzivne. U gradu je podignuto nekoliko „vertikalnih poenti” privremenog karaktera, među kojima se nalazi i obelisk kod Brankovog mosta , i danas postavljen u Parku nesvrstanih zemalja. Slavoluk , ili kako se u štampi navodi – portal – bio je postavljen na kružnom toku kod današnje Mostarske petlje, ispod parka Tri ključa i kafane Veliki Mostar.


Kao još jedno obeležje nesvrstanosti privremenog karaktera na Dedinju, postavljen je ovaj triangl pod nazivom „mir-nezavisnost-ravnopravnost” i amblemom Beogradske konferencije. Ovo obeležje je deo markiranja grada i postavljanja „vertikalnih poentiˮ u ime Beogradske konferencije i nesvrstanosti, a svojim nazivom aludiralo je na osnovne ideje Beogradske konferencije i Pokreta nesvrstanih. Jarboli za zastavama i ovakva obeležja nesvrstanosti bila su postavljena na ulicama i putevima kojima su se tokom Beogradske konferencije kretale delegacije zemalja učesnica.


Triangl mapiramo u okviru nesvrstani.rs skrećući pažnju na dinamičan život ovog spomenika, pitajući se ujedno o potencijalnom stilu Pokreta nesvrstanih, naročito s obzirom na spomenik koji se i danas nalazi na Aveniji nezavisnosti u Lusaki, a koji pored namene (podignut u čast Treće konferencije Pokreta nesvrstanih u Lusaki) ima zajedničke i stilske odlike. Može li se govoriti o inverziji, subverziji ili pak standardnoj, istorijskoj glorifikaciji tipičnim simbolima vlasti? Naslućujemo li određeni stil Pokreta nesvrstanih? Da li su privremeni objekti bili namenjeni selidbi, praćenju svih konferencija, u gradovima širom Trećeg sveta? Pitanja pred ovim spomenikom sasvim sigurno ima još. Možete nam proslediti svoja na nesvrstani21@gmail.com. , a ukoliko imate sećanja, informacije, priče, dokumenta o njegovom uzbudljivom životu, takođe ste pozvani da ih sa nama podelite!

Veliko hvala Jovani Nedeljković, kustoskinji Muzeja Jugoslavije koja nam je skrenula pažnju na dosadašnje pogrešno smeštanje ovog obeležja na Topčidersku zvezdu i ukazala na njegovu pravu lokaciju.

Život obeležja ispričala: Ana Knežević