Avenija 4. februar (Luanda, Angola)

Avenija 4. februar nosi naziv po datumu kada je 1961. godine započela antikolonijalna borba za oslobođenje Angole od Portugala. Danas je 4. februar zvanični državni praznik i Dan oslobođenja Angole.

Život obeležja ispričala: Ana Knežević