Zoom in to see pins
НАПОМЕНА: Предложак мапе света која је употребљена за мапирање несврстаности на овом сајту преузет је са: https://www.mapbox.com/

Кључ за разумевање мапе несврстаног наслеђа:

Обележје је везано за Прву конференцију Покрета несврстаних у Београду (1961). И даље се налази на истом месту. Коментар о његовом стању, о томе да ли је његова комеморација несврстаности „активна˝, да ли уз обележје постоји знак који открива његову везу са Покретом несврстаних пронађи у „Живот обележја”. Обележје је било везано за Прву конференцију Покрета несврстаних у Београду (1961). Више не постоји/не налази се на истом месту/уклоњено је. Његова комеморација несврстаности је потпуно „неактивна”/знак о ближој или даљој вези са Покретом несврстаних је изгубљен. Детаљније информације пронађи у „Живот обележја”. Обележје је везано за Девету конференцију Покрета несврстаних у Београду (1989). И даље се налази на истом месту. Коментар о његовом стању, о томе да ли је његова комеморација несврстаности „активна˝, да ли уз обележје постоји знак који открива његову везу са Покретом несврстаних пронађи у „Живот обележја”. Обележје је било везано за Девету конференцију Покрета несврстаних у Београду (1989). Више не постоји/не налази се на истом месту/уклоњено је. Његова комеморација несврстаности је потпуно „неактивна”/знак о ближој или даљој вези са Покретом несврстаних је изгубљен. Детаљније информације пронађи у „Живот обележја”. Обележје је везано за (дис)континуитете несврстаности у несврстаном свету, и даље се налази на истом месту. Коментар о његовом стању, о томе да ли је његова комеморација несврстаности „активна˝, да ли уз обележје постоји знак који открива његову везу са Покретом несврстаних пронађи у „Живот обележја”. Обележје је било везано за (дис)континуитете несврстаности у несврстаном свету. Више не постоји/не налази се на истом месту/уклоњено је. Његова комеморација несврстаности је потпуно „неактивна”/знак о ближој или даљој вези са Покретом несврстаних је изгубљен. Детаљније информације пронађи у „Живот обележја”. Обележје представља исечак из културе сећања, догађај који се може назвати „несврстанимˮ, атмосферу за време Прве или Девете конференције несврстаних у Београду, сцену која је у ширем или ужем смислу везана за Покрет несврстаних.

Кључ за разумевање мапе несврстаног наслеђа:

Обележје је везано за Прву конференцију Покрета несврстаних у Београду (1961). И даље се налази на истом месту. Коментар о његовом стању, о томе да ли је његова комеморација несврстаности „активна˝, да ли уз обележје постоји знак који открива његову везу са Покретом несврстаних пронађи у „Живот обележја”.
Обележје је било везано за Прву конференцију Покрета несврстаних у Београду (1961). Више не постоји/не налази се на истом месту/уклоњено је. Његова комеморација несврстаности је потпуно „неактивна”/знак о ближој или даљој вези са Покретом несврстаних је изгубљен. Детаљније информације пронађи у „Живот обележја”.
Обележје је везано за Девету конференцију Покрета несврстаних у Београду (1989). И даље се налази на истом месту. Коментар о његовом стању, о томе да ли је његова комеморација несврстаности „активна˝, да ли уз обележје постоји знак који открива његову везу са Покретом несврстаних пронађи у „Живот обележја”.
Обележје је било везано за Девету конференцију Покрета несврстаних у Београду (1989). Више не постоји/не налази се на истом месту/уклоњено је. Његова комеморација несврстаности је потпуно „неактивна”/знак о ближој или даљој вези са Покретом несврстаних је изгубљен. Детаљније информације пронађи у „Живот обележја”.
Обележје је везано за (дис)континуитете несврстаности у несврстаном свету, и даље се налази на истом месту. Коментар о његовом стању, о томе да ли је његова комеморација несврстаности „активна˝, да ли уз обележје постоји знак који открива његову везу са Покретом несврстаних пронађи у „Живот обележја”.
Обележје је било везано за (дис)континуитете несврстаности у несврстаном свету. Више не постоји/не налази се на истом месту/уклоњено је. Његова комеморација несврстаности је потпуно „неактивна”/знак о ближој или даљој вези са Покретом несврстаних је изгубљен. Детаљније информације пронађи у „Живот обележја”.
Обележје представља исечак из културе сећања, догађај који се може назвати „несврстанимˮ, атмосферу за време Прве или Девете конференције несврстаних у Београду, сцену која је у ширем или ужем смислу везана за Покрет несврстаних.