Mozaik Zaštitnik Terazija

Ovaj mozaik je delo umetnika Mladena Srbinovića koje je ostvareno na zidu Investanke na Terazijama u svrhu uređenja grada Beograda prilikom organizacije IX samita Pokreta nesvrstanih, održanog od 4. do 7. septembra 1989. godine. Rad je pridružen ovoj jugoslovenskoj poklon-galeriji koja je imala za cilj da predstavi solidarnost jugoslovenskih opština i regiona i da bude potvrda prijateljstva i zajedništva. Darovi koji su ukrasili glavni grad su, kako beleži tadašnja štampa, svaki na svoj način predstavljali sredinu odakle dolaze, u nadi da će glavni grad i ubuduće predstavljati „Jugoslaviju u malom”. Kako tadašnja štampa ističe time je „svetu pružen dokaz da unutrašnje svađe i neslaganja, na žalost najčešće svojstvena vrhovnim rukovodstvima, nisu deo svakodnevice radnog čoveka i građanina, kao i to da ukupna snaga zemlje, zalog njenog jedinstva i opstanka jeste uzajamnost radnih ljudi i građana tako nesebično pokazana ovom prilikom.”


Mozaik je svečano otvoren 2. septembra 1989. godine, i jedno je od retkih dela u okviru ove jugoslovenske pokon-galerije koje i 2021. godine ima ploču sa natpisom koji objašnjava da je reč o radu Mladena Srbinovića, pod nazivom Zaštitnik Terazija, i koji je poklon Investbanke Beogradu. Jedina informacija koja nedostaje je ona povodom koje nastaje ova mapa nesvrstanosti – ona koja povezuje poklon sa akcijom uređenja grada prilikom organizacije IX konferencije Pokreta nesvrstanih. Kompozicija mozaika sastavljena je iz nekoliko znamenja koja oličavaju materijalnu osnovu, duhovne vrednosti i nacionalnu tradiciju.


U trenutku formiranja ove mape, 2021. godine, ovaj je rad i dalje izložen na istom mestu, na Terazijama, i u prilično je dobrom i očuvanom stanju...

Zbrka takvog jugoslovenskog stanja vidljiva je i na osnovu ove akcije uređenja Beograda koja je imala nameru da bude izraz podrške, solidarnosti i prijateljstva. Iz Zagreba je došao predlog da se na Tašmajdanu postavi replika vrela Manduševac sa Trga Republike u Zagrebu i spomenika Matoš na klupi, ali je, kako ondašnja Politika beleži, Gradsko izvršno veće saopštilo da se ne zna ko je predlog dao, niti da ima novca za to, te se od toga odustalo. Ova jugoslovenska poklon-galerija iz 1989. godine ostala je prikraćena za umetničko delo iz Slovenije, koje je trebalo da bude rekonstrukcija fasadne skulpture Sima Igumanov sa siročićima poznatog majstora Lojzea Dolinara, međutim, nakon traganja po čitavoj zemlji, odlivak ovog dela nije mogao biti pronađen, zbog čega je odlučeno da se ne postavlja ništa drugo. Ta skulptura je vraćena upravo 2021. godine...U spomeničkom kontekstu, ovaj mozaik mapiramo i (pre)poznajemo kao dodatak – podršku jedne banke jugoslovenskoj solidarnosti i akciji ukrašavanja grada Beograda u ime dočeka delegacija nesvrstanih u jednom posve napetom i nesigurnom trenutku 1989. godine.

Život obeležja ispričala: Ana Knežević